Styret

Leder: Sigfred Rege – sigfred.rege@kleppnett.no –  90 99 64 94

Kasserer:  Kate Iren Stangeland – kate.iren.stangeland@archerwell.com – 414 38 855

Nestleder:  Oddleiv Sele – oddleiv.sele@gmail.com  –  412 82 256

Sekretær: Gerd Simensengerdsi@kleppnett.no – 951 56 132

Styremedlemmer:
Kirsti Sveinsvoll – kirsti.sveinsvoll@gmail.com  –  988 23 132
Bjørghild Wiig Nese – bwn@kleppnett.no – 932 12 303
Ivar Vestly – ivarvestly@gmail.com – 400 07 907
Jon Byberg – jon_ford@live.no – 934 88 921